خرید آنلاین بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه سلامت روان با هوش معنوی دبیران مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان اردبیل

چکیده

عنوان پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل میباشد جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته های پزشکی و غیر پزشکی تشکیل میدهند که در سا

ادامه مطلب